وب لژیون آقای علی یحیائی وبلاگ حاضر به منظور یاری رساندن به كسانی است كه سالها درگیر بیماری اعتیاد بوده اند.و قصد دارد با بیان تجربیات و بهره گیری از آموزشهای كنگره60،قدم كوچكی در راه اطلاع رسانی و درمان اعتیاد بردارد. tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com 2020-09-22T03:57:34+01:00 mihanblog.com پیام تبریک هفته؛ راهنما 2019-03-03T03:34:37+01:00 2019-03-03T03:34:37+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/255 علی عربی  **فََتلقی آدم من ربه کلمات**پس آموخت آدم از رب خویش سخنانینه هرکه چهره بر افروخت دلبری داند                 نه هرکه آیینه برداشت سکندری داندهزار نکته باریک تر زمو این جاست                    نه هرکه سر بتراشد قلندری داندغلام همت آن رند عافیت سوزم            & نتیجه تصویری برای پیام مهندس دژاکام برای هفته راهنما

 **فََتلقی آدم من ربه کلمات**

پس آموخت آدم از رب خویش سخنانی

نه هرکه چهره بر افروخت دلبری داند                 نه هرکه آیینه برداشت سکندری داند
هزار نکته باریک تر زمو این جاست                    نه هرکه سر بتراشد قلندری داند
غلام همت آن رند عافیت سوزم                       که در گدا صفتی کیمیا گری داند

عرض تبریک و شاد باش این هفته زیبا به تمام راهنمایان کنگره 60 الخصوص راهنمایان شعبه سمنان.

با احترام:
علی عربی
]]>
اطلاعیه برگزاری تولدها... 2019-02-04T06:49:47+01:00 2019-02-04T06:49:47+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/253 علی عربی به اطلاع کلیه اعضاء می رسانیم:روز پنج‌شنبه  1397.11.18 رأس ساعت 17:00 بعدازظهر  سومین سال رهایی؛ یکی از کمک راهنمایان شعبه سمنان  مسافر آقای امین، رهجوی  کمک راهنما گرامی آقای علی، را در نمایندگی سمنان و در کنار هم جشن می‌گیریم.این روز بیاد ماندنی را خدمت آقا امین عزیز و نیز راهنمای گرامیشان، تبریک و تهنیت عرض می نماییم  و سلامتی ایشان را از خداوند بزرگ آرزومندیم . منتظر قدوم سبز شما هستیم ....با تشکر:مدیر وبلاگ نمایندگی سمنان
به اطلاع کلیه اعضاء می رسانیم:

روز پنج‌شنبه  1397.11.18 رأس ساعت 17:00 بعدازظهر  سومین سال رهایی؛ یکی از کمک راهنمایان شعبه سمنان  مسافر آقای امین، رهجوی  کمک راهنما گرامی آقای علی، را در نمایندگی سمنان و در کنار هم جشن می‌گیریم.این روز بیاد ماندنی را خدمت آقا امین عزیز و نیز راهنمای گرامیشان، تبریک و تهنیت عرض می نماییم  و سلامتی ایشان را از خداوند بزرگ آرزومندیم . منتظر قدوم سبز شما هستیم ....

با تشکر:

مدیر وبلاگ نمایندگی سمنان

]]>
پیام های تصویری... 2018-11-20T04:37:19+01:00 2018-11-20T04:37:19+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/252 علی عربی ]]> آشنایی با عوارض مصرف سیگار و دخانیات 2018-06-13T10:13:13+01:00 2018-06-13T10:13:13+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/251 علی عربی "به نام خدا"آشنایی با عوارض مصرف سیگار و دخانیات: "به نام خدا"

آشنایی با عوارض مصرف سیگار و دخانیات:

]]>
کارگاه آموزشی عمومی + تولدسومین سال مسافر جلال.. 2018-03-22T20:47:01+01:00 2018-03-22T20:47:01+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/247 علی عربی جلسه دوم از دور سی چهارم  سری کارگاه‌های آموزشی عمومی  کنگره 60 نمایندگی سمنان روزهای پنج شنبه  با استادی مسافر آقای علی و نگهبانی مسافر آقای علی و دبیری مسافر  آقای مهدی با دستور جلسه " چگونه از تعطیلات استفاده می کنم  " در تاریخ 96/12/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.در ادامه مراسم تولد سومین  سال رهایی مسافر جلال در کنار هم جشن گرفتیم. جلسه دوم از دور سی چهارم  سری کارگاه‌های آموزشی عمومی  کنگره 60 نمایندگی سمنان روزهای پنج شنبه  با استادی مسافر آقای علی و نگهبانی مسافر آقای علی و دبیری مسافر  آقای مهدی با دستور جلسه " چگونه از تعطیلات استفاده می کنم  " در تاریخ 96/12/24 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

در ادامه مراسم تولد سومین  سال رهایی مسافر جلال در کنار هم جشن گرفتیم.
]]>
تولدها ... 2018-03-11T16:59:52+01:00 2018-03-11T16:59:52+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/249 مسافر علی رضا به نام خدابه اطلاع کلیه اعضاء می رسانیم:روز پنج شنبه 96.12.24 سومین سال رهایی ؛ یکی از اعضای نمایندگی سمنان مسافر آقای جلال ، رهجوی مسافر جناب آقای علی را در نمایندگی سمنان و در کنار هم جشن می گیریم.لازم به ذکر است:جلسه راس ساعت  17:00 بعد از ظهر برگزار می شود.منبع:وبلاگ نمایندگی سمنان به نام خدا

به اطلاع کلیه اعضاء می رسانیم:

روز پنج شنبه 96.12.24 سومین سال رهایی ؛ یکی از اعضای نمایندگی سمنان مسافر آقای جلال ، رهجوی مسافر جناب آقای علی را در نمایندگی سمنان و در کنار هم جشن می گیریم.

لازم به ذکر است:
جلسه راس ساعت  17:00 بعد از ظهر برگزار می شود.

منبع:
وبلاگ نمایندگی سمنان
]]>
نگاه تصویری به شعبه سمنان 2017-10-24T23:20:26+01:00 2017-10-24T23:20:26+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/246 علی عربی گزارش تصویری از شعبه سمنان گزارش تصویری از شعبه سمنان
]]>
مقاله.... 2017-10-19T21:33:05+01:00 2017-10-19T21:33:05+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/245 علی عربی به نام قدرت مطلق اللهازدواجازدواج اساس و بنیان وجود موجوداست و ادامه سلسله نسل انسان.امر مقدسی که مورد تأکید تمام ادیان.بزرگان.و پیشینیان سرزمینمان بوده و هست.و ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهد متقابل به‌منظور تشکیل زندگی خانوادگی و ادامه نسل و فرزند آوری که در مسیر معین و شناخته‌شده‌ای صورت می‌گیرد که با رضایت دو طرف منعقد می‌گردد.که امروزه سن ازدواج در کشور ما رو به فزو نیست.و مسیر ازدواج برای جوانان راسخت نموده است.چون این رسم دیرینه و مقدس باتحول اوضاع جهانی دستخوش دگرگونی شده است....
به نام قدرت مطلق الله

ازدواج

ازدواج اساس و بنیان وجود موجوداست و ادامه سلسله نسل انسان.امر مقدسی که مورد تأکید تمام ادیان.بزرگان.و پیشینیان سرزمینمان بوده و هست.و ازدواج قراردادی رسمی برای پذیرش یک تعهد متقابل به‌منظور تشکیل زندگی خانوادگی و ادامه نسل و فرزند آوری که در مسیر معین و شناخته‌شده‌ای صورت می‌گیرد که با رضایت دو طرف منعقد می‌گردد.که امروزه سن ازدواج در کشور ما رو به فزو نیست.و مسیر ازدواج برای جوانان راسخت نموده است.چون این رسم دیرینه و مقدس باتحول اوضاع جهانی دستخوش دگرگونی شده است....

]]>
تولد ... 2017-09-21T20:08:01+01:00 2017-09-21T20:08:01+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/244 مسافر علی رضا اولین سال رهایی مسافر آقای محمد نیر یکی از خدمتگزارن  شعبه سمنان  " تبریک و شادباش اعضاء لژیون را پذیرا باشید "
اولین سال رهایی مسافر آقای محمد نیر یکی از خدمتگزارن  شعبه سمنان  


" تبریک و شادباش اعضاء لژیون را پذیرا باشید "
]]>
اطلاعیه ... 2017-09-20T08:07:02+01:00 2017-09-20T08:07:02+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/243 مسافر علی رضا به اطلاع کلیه اعضاء می رسانیم:روز پنج شنبه 96.06.30 اولین سال رهایی مسافر آقای محمد نیر ، رهجوی جناب آقای علی یحیایی را در نمایندگی سمنان و در کنار هم جشن می گیریم.لازم به ذکر است:جلسه راس ساعت  16:30 بعد از ظهر برگزار می شود.باتشکر: وبلاگ نمایندگی سمنان


به اطلاع کلیه اعضاء می رسانیم:

روز پنج شنبه 96.06.30 اولین سال رهایی مسافر آقای محمد نیر ، رهجوی جناب آقای علی یحیایی را در نمایندگی سمنان و در کنار هم جشن می گیریم.

لازم به ذکر است:
جلسه راس ساعت  16:30 بعد از ظهر برگزار می شود.

باتشکر:
 وبلاگ نمایندگی سمنان

]]>
مراسم تجلیل ... 2017-07-07T19:46:19+01:00 2017-07-07T19:46:19+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/242 مسافر علی رضا مراسم تجلیل و قدردانی از کمک راهنمای محترم آقای علی یحیایی ...

مراسم تجلیل و قدردانی از کمک راهنمای محترم آقای علی یحیایی ...


]]>
تولد ... 2017-04-14T03:30:00+01:00 2017-04-14T03:30:00+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/241 مسافر علی رضا  جشن سومین سال رهایی مسافر یاسر خطی " تبریک و شادباش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید "
 جشن سومین سال رهایی مسافر یاسر خطی

 " تبریک و شادباش اعضاء وبلاگ نمایندگی سمنان را پذیرا باشید "
]]>
کارگاه آموزشی ... 2017-04-11T17:30:00+01:00 2017-04-11T17:30:00+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/240 مسافر علی رضا جلسه سیزدهم از دور بیست هشتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی سمنان روز های سه شنبه با استادی مسافر آقای علی محمد و نگهبانی موقت مسافر جعفر گیلوری و دبیری موقت مسافر آقای مسعود غلامی با دستور جلسه: "وادی هشتم و تاثیر آن روی من" در تاریخ 96/01/22 راس ساعت17:00 آغاز به کارنمود.خلاسه سخنان استاد :از نگهبان جـلسه بابت این جایگاه تشکر میکنم تا به من دادن تا خدمت کنم.ولادت حضرت علی و روز پدر را به شما عزیزان تبریک ع
جلسه سیزدهم از دور بیست هشتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی سمنان روز های سه شنبه با استادی مسافر آقای علی محمد و نگهبانی موقت مسافر جعفر گیلوری و دبیری موقت مسافر آقای مسعود غلامی با دستور جلسه: "وادی هشتم و تاثیر آن روی من" در تاریخ 96/01/22 راس ساعت17:00 آغاز به کارنمود.

خلاسه سخنان استاد :

از نگهبان جـلسه بابت این جایگاه تشکر میکنم تا به من دادن تا خدمت کنم.
ولادت حضرت علی و روز پدر را به شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
دستور جلسه که وادی هشتم هست می گوید اولین قدم برای حرکت کردن داشتن هدف و تفکر می باشد، و لازمه رسیدن به هدف داشتن تفکر مثبت می باشد ما در کنگره  اولین وادی که پشت سر گذاشتیم وادی تفکر بود پس باید تمامی جوانب وادی را در نظر بگیریم و با قدرت تمام به سمت خواسته هایمان حرکت کنیم سفر اول برای هر شخصی در کنگره 60 رسیدن به رهایی است و برای رسیدن به رهایی هم باید حرکت کنیم و تلاش و کوشش کنیم همین جوری نیست که بگیم فقط بریم کنگره 60 دارو بخوریم و به رهایی برسیم و همیشه با نیرو های منفی و باز دارنده در ارتباط است باید خودمان تلاش کنیم و به فکر باشیم و به آگاهی خود روز به روز افزایش بدهیم تا به سفر دوم برسیم فقط با کسب دانایی میتوانیم راه را پیدا کنیم و راه نمایان و آشکار می شود و مسیر راه برای ما روشن می شود با کسب دانایی وحرکت کردن در صراط مستقیم موفق می شویم  

 
]]>
گزارش لژیون ... 2017-04-10T03:30:00+01:00 2017-04-10T03:30:00+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/233 جعفر گیلوری به اطلاع کلیه اعضاء می رسانیم:روز پنج شنبه 96.01.24 سومین سال رهایی مسافر آقای یاسر خطی ، رهجوی جناب آقای علی یحیایی را در نمایندگی سمنان و در کنار هم جشن می گیریم.لازم به ذکر است:جلسه راس ساعت  16:30 بعد از ظهر برگزار می شود.منبع؛وبلاگ نمایندگی سمنان

به اطلاع کلیه اعضاء می رسانیم:

روز پنج شنبه 96.01.24 سومین سال رهایی مسافر آقای یاسر خطی ، رهجوی جناب آقای علی یحیایی را در نمایندگی سمنان و در کنار هم جشن می گیریم.

لازم به ذکر است:
جلسه راس ساعت  16:30 بعد از ظهر برگزار می شود.

منبع؛

وبلاگ نمایندگی سمنان
]]>
کارگاه آموزشی ... 2017-02-22T16:04:32+01:00 2017-02-22T16:04:32+01:00 tag:http://yahyaeilejion.mihanblog.com/post/239 مسافر علی رضا جلسه نهم از دوره سی ام سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی سمنان روز های سه شنبه با استادی آقای رضا میری و نگهبانی مسافر محمد علی پیر مغان و دبیری مسافر جعفر گیلوری با دستور جلسه: "وادی دوازدهم و اجرای آن" در تاریخ 95/12/03 راس ساعت17:00 آغاز به کارنمود.خلاصه سخنان استاد :از نگهبان جلسه سپاس گذارم بابت این جایگاه که به من دادن تا خدمت کنم.وادی دوازدهم این را بیان میکند که انسان از صور آشکار که همان کالبد فیزیکی
جلسه نهم از دوره سی ام سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی سمنان روز های سه شنبه با استادی آقای رضا میری و نگهبانی مسافر محمد علی پیر مغان و دبیری مسافر جعفر گیلوری با دستور جلسه: "وادی دوازدهم و اجرای آن" در تاریخ 95/12/03 راس ساعت17:00 آغاز به کارنمود.


خلاصه سخنان استاد :

از نگهبان جلسه سپاس گذارم بابت این جایگاه که به من دادن تا خدمت کنم.
وادی دوازدهم این را بیان میکند که انسان از صور آشکار که همان کالبد فیزیکی و صورپنهان تشکیل شده است.و این یک محبت الهی است که به انسان داده شده چرا که انسان پس از مرگ صور آشکار انسان که ابزاری است برای تکامل یافتن ،صور آشکار که از بین میرود صور پنهان موجود است چون خصوصیاتی که در زمان حیاط توسط کالبد فیزیکی صورت گرفته است باقی می ماند و به مرحله دیگری میرود از جهانی به جهان دیگرو همان طور که از تیتر وادی معلوم است یا پیدا است در دنیا هیچ چیز پایان پذیر نیست،  یافتن هستی یا عملی به عمل دیگر و یا به جای دیگر است.
]]>